Додаткова інформація на виконання вимог частини 1, 2 ст. 12 закону україни «про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»


 

Додаткова інформація на виконання вимог частини 1, 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

Перелік послуг, що надаються фінансовою установою, порядок та умови їх надання

Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту. З порядком та умовами надання фінансової послуги в залежності від програми можна ознайомитись у розділі «Житлові програми».

Відповідно до п. 5) частини другої статті 3 Закону України "Про споживче кредитування", цей Закон не поширюється на кредити, що надаються виключно в рамках відповідних державних програм або програм органів місцевого самоврядування визначеному колу фізичних осіб і передбачають окремі, визначені такими програмами, умови кредитування, у тому числі виплату процентів за користування кредитом.  

Вартість, ціна/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги (програми), наявні та можливі схеми кредитування* Інформація про фінансову послугу (загальну суму зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками, або якщо конкретний розмір не може бути визначений - порядок визначення таких витрат)

1. «Програма молодіжного житлового кредитування Сумської міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки»

- Відсоткова ставка: облікова ставка НБУ на момент заключення договору

- Сума: згідно розрахунку в залежності від складу сім’ї та середньостатистичної вартості будівництва житла в регіоні

- Період кредиту: до 20 років

- Комісія: сплачується одноразово протягом 5 (п’яти) робочих днів у розмірі однієї мінімальної заробітної плати з дня підписання договору;

- Страховка: страхування предмету іпотеки (02% від вартості майна); страхування від нещасних випадків (02% від остатку кредиту); добровільне страхування відповідальності позичальника перед третіми особами за несплату основної суми боргу за кредитом, наданим за рахунок коштів державного або місцевого бюджету (4,4% від суми кредиту).

- Схема погашення кредиту: класична або ануітетна

- Штраф за несплату щомісячного платежу: відсутній

- Пеня: у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла у період, за який сплачується пеня, від несвоєчасно сплаченої суми за кожен день прострочення.

2. «Регіональна програма молодіжного житлового кредитування на 2021 -2023 роки в Сумській області»

- Відсоткова ставка: облікова ставка НБУ на момент заключення договору

- Сума: згідно розрахунку в залежності від складу сім’ї та середньостатистичної вартості будівництва житла в регіоні

- Період кредиту: до 20 років - Комісія: сплачується одноразово протягом 5 (п’яти) робочих днів у розмірі однієї мінімальної заробітної плати з дня підписання договору;

- Страховка: страхування предмету іпотеки (02% від вартості майна); страхування від нещасних випадків (02% від остатку кредиту); добровільне страхування відповідальності позичальника перед третіми особами за несплату основної суми боргу за кредитом, наданим за рахунок коштів державного або місцевого бюджету (4,4% від суми кредиту).

- Схема погашення кредиту: класична або ануітетна

- Штраф за несплату щомісячного платежу: відсутній

- Пеня: у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла у період, за який сплачується пеня, від несвоєчасно сплаченої суми за кожен день прострочення.

З умовами програм можна ознайомитись в розділі «Житлові програми» за посиланням:

https://sumy.molod-kredit.gov.ua/zhytloviprohramy/inshi-rehionalni-prohramy

*Відповідно до п. 5) частини другої статті 3 Закону України "Про споживче кредитування", цей Закон не поширюється на кредити, що надаються виключно в рамках відповідних державних програм або програм органів місцевого самоврядування визначеному колу фізичних осіб і передбачають окремі, визначені такими програмами, умови кредитування, у тому числі виплату процентів за користування кредитом. 

Детальні умови надання фінансової послуги, загальну суму зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками, порядок визначення таких витрат повідомляється клієнту у проекті договору про надання фінансової послуги, та в залежності від обраного клієнтом виду фінансової послуги (програми).

Детальну вартість фінансових послуг можна дізнатись, звернувшись до відповідального працівника регіонального управління. Отримана фізичною особою фінансова послуга не підлягає оподаткуванню.

Механізми захисту прав споживачів фінансових послуг 

Можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг

Спори та скарги за договорами про надання фінансових послуг між споживачем та Сумським регіональним управлінням Держмолодьжитла вирішуються в позасудовому порядку, шляхом проведення переговорів. У разі недосягнення сторонами згоди, вирішення спорів здійснюється в судовому порядку, встановленому чинним законодавством.

Щодо можливості та порядку позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг - Сумське регіональне управління Держмолодьжитла здійснює розгляд звернень споживачів у відповідності до Закону України «Про звернення громадян», перелік контактних даних Сумського регіонального управління Держмолодьжитла зазначено у розділі «Контакти».

Згідно зі статтею 21 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» органи, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, та їх посадові особи здійснюють нагляд за додержанням законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, забезпечують реалізацію державної політики щодо захисту прав споживачів фінансових послуг у межах своєї компетенції, визначеної законом, у порядку, встановленому нормативно-правовими актами таких органів, зокрема розглядають звернення споживачів фінансових послуг.

Державне регулювання щодо діяльності Держмолодьжитла у сфері фінансових послуг здійснює Національний банк України:
Телефон: 0 800 505 240
Електронна пошта: https://bank.gov.ua/

Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства.

 Гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства, не передбачено.

Особа, яка надає фінансові послуги

Найменування

Сумське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» 

Місцезнаходження

40000, м. Суми, вул. Шишкарівська, 9 

Контактний телефон

(0542) 77-02-72

Адреса електронної пошти особи

sumy.18@molod-kredit.gov.ua

Відомості про державну реєстрацію

Дата реєстрації: 23.04.1998
Дата запису: 05.10.2005
Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію:
Номер запису в ЄДР: 16321200000002433

Інформація щодо включення фінансової установи до відповідного державного реєстру фінансових установ або Державного реєстру банків

Зареєстрована як фінансова установа відповідно до Розпорядження Держфінпослуг від 16.01.2017 року. № 6624, реєстраційний номер 16101900, серія та номер свідоцтва ІК № 18, дата видачі свідоцтва 16.01.2007 року.

Інформація щодо наявності права на надання фінансових послуг

Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, видана розпорядженням Нацкомфінпослуг від 13.04.2017 року № 1148 (посилання на відповідне розпорядження у розділі «Статут/Ліцензії/Свідоцтва»)
https://sumy.molod-kredit.gov.ua/pro-rehionalne-upravlinnia/statut-litsenzii-svidotstva


Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові послуги

Національний банк України
Телефон: 0 800 505 240
Електронна пошта: nbu@bank.gov.ua
Для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ-8, 01601
Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ-8, 01601
Веб-сайт: https://bank.gov.ua/

Адреса для прийому скарг споживачів фінансових послуг

Адреса РУ: 40000, м. Суми, вул. Шишкарівська, 9

Договір про надання фінансової послуги

Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг

Клієнт має право відмовитись від договору про надання фінансових послуг в будь-який момент

Строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору

Строк протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору залежить від умов конкретної програми, всі програми містяться за посиланням

https://sumy.molod-kredit.gov.ua/zhytlovi-prohramy/inshi-rehionalni-prohramy

Мінімальний строк дії договору (якщо застосовується)

Не застосовується 

Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій

Договір може бути розірваний у випадках та у порядку встановленому чинним законодавством України. Для здійснення повного дострокового повернення кредиту позичальник повинен отримати від кредитора розрахунок суми, необхідної для повного дострокового повернення заборгованості на визначену дату. Така сума включає: несплачену суму основного боргу за кредитом, проценти за користування кредитом, нараховані до дати повного повернення кредиту, та інші суми, зобов’язання зі сплати яких виникли у позичальника відповідно до умов договору

Порядок внесення змін та доповнень до договору

Внесення змін та доповнень до договору здійснюється шляхом укладення додаткових договорів

Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги

Процентна ставка за користування кредитом є фіксованою і не переглядається протягом усього терміну дії договору, крім випадків звільнення споживача від сплати відсотків, передбачених чинним законодавством