Умови отримання

Правом на отримання пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) або придбання житла користуються:

Строком до 20 років, але не більше, ніж до досягнення одним із подружжя пенсійного віку:

-         сім’я, в якій чоловік та дружина віком до 40 років включно;

-         неповна сім’я, в якій мати (батько) віком до 40 років включно має неповнолітніх дітей (дитину);

-         одинокі громадяни віком до 40 років включно.

Надання кредиту здійснюється за умови:

- перебування кандидата на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов (у разі наявності), або у кандидата відсутнє у власності житло, або кандидат має у власності житло, житлова площа якого на одну особу не перевищує 13,65 кв. метра;

-   підтвердження кандидатом своєї платоспроможності;

     -  унесення кандидатом на свій особистий рахунок в банку-агенті не менше 6% розрахункової вартості будівництва (реконструкції житла) або придбання, та понаднормативної вартості об’єкта кредитування. За бажанням кандидата розмір власного внеску може бути збільшено.

Позичальник, сплачує кредит з відсотковою ставкою у розмірі облікової ставки Національного Банку України плюс три відсотки, встановленої на момент укладання кредитного договору, але не більше шести відсотків (6%) річних. Відсоткова ставка за користування кредитом є фіксованою і не переглядається протягом усього терміну дії кредитного договору.

Розмір кредиту на будівництво (реконструкцію) або придбання житла визначається Держмолодьжитлом, виходячи з нормативної площі, яка становить  21 кв. метр загальної площі житла на одну особу та додатково 10,5 кв. метрів на сім’ю, при цьому площа житла, що придбавається сім’єю з однієї особи (одинока особа) становить не більше як 52,5 кв. метрів загальної площі (для Програми СМТГ) та виходячи з норми 52,5 кв. метра на одинокого громадянина України чи сім’ю з двох осіб та 21 кв. метр на кожного наступного члена сім’ї (для Регіональної програми) (далі – нормативна площа), вартості будівництва (реконструкції) або придбання житла за цінами, що діють на час укладення кредитного договору, та витрат на страхування в період будівництва (реконструкції) житла. При цьому розрахункова вартість 1 кв. метра житла не повинна перевищувати його опосередкованої вартості, що склалась в Сумській області, та встановлюється відповідним наказом Міністерства розвитку громад та територій України, помноженої на коефіцієнт 1,3 (розрахункова вартість).

У разі  перевищення  нормативної  площі  та/або розрахункової вартості будівництва (реконструкції) або придбання житла, встановленої кредитним договором,   позичальник   сплачує  за  власний  рахунок  вартість будівництва  (реконструкції)  або придбання понаднормативної  площі житла та/або різницю  між  фактичною  вартістю  житла  і вартістю, установленою кредитним  договором.

Якщо вартість об’єкта кредитування перевищує вартість житла, обчислену виходячи знормативної  площі  та опосередкованої вартості 1 кв. метра спорудження житла,  позичальник сплачує різницю разом з першим внеском.

Додаткові витрати на добровільне страхування від нещасного випадку та обов’язкове страхування нерухомого майна (нерухомості), що є предметом іпотеки від ризиків випадкового знищення або псування позичальник сплачує самостійно за власний рахунок у строки, встановлені в кредитному договорі.  

Сума кредиту може змінюватися у разі зміни фактичної площі збудованого (реконструйованого) житла, що підтверджується технічним паспортом, отриманим від бюро технічної інвентаризації. У зв’язку з цим виконуються додаткові розрахунки та вносяться зміни до кредитного договору.