Загальна інформація

Метою регіональних програм Сумської області є реалізація державної молодіжної політики в частині розв'язання житлової проблеми шляхом надання пільгових довготермінових кредитів.

Реалізація програмних положень дозволяє:

- поліпшити житлові умови молоді;

- підвищити народжуваність дітей в молодих сім’ях, стримувати негативні демографічні процеси (депопуляцію);

- знизити соціальну напруги в суспільстві.